TLAČOVÁ SPRÁVA – STIAHNUTIE PRÍPRAVKOV NA ALERGÉNOVÚ IMUNOTERAPIU

Dátum: 7. decembra 2015

Londýn (UK)  – Stallergenes Greer plc (“Spoločnosť”) biofarmaceutická spoločnosť zameraná na liečbu respiračných alergií dnes oznámila, že jej dcérska firma Stallergenes SAS (“Stallergenes”) začala sťahovať prípravky na alergénovú imunoterapiu, ktoré boli dodané z továrne v Antony (Francúzsko) po 13. auguste 2015.

Vo Francúzsku je toto sťahovanie prípravkov vykonávané v súlade s plánom riadenie rizikových situácií, ktorý bol dohodnutý s Francúzskym zdravotným úradom (ANSM). V iných krajinách bude vhodný postup diskutovaný a dohodnutý s miestnymi zdravotnými úradmi.

Toto nasleduje po oznámení, ktoré dostala Stallergenes zo strany ANSM 2. decembra 2015, ako už bolo oznámené skôr. Určité technické problémy sa vyskytli pri zavedení nového IT systému v auguste 2015. Pokračovanie výroby sa očakáva po odstránení všetkých problémov s IT systémom a keď všetky otázky zo strany ANSM budú uspokojivo zodpovedané.

Stallergenes úzko spolupracuje so zdravotnými úradmi s výhľadom na skoré obnovenie výroby a distribúcie prípravkov v továrni. Pacienti a ich lekári sú pre Stallergenes najvyššou prioritou a spoločnosť s nimi úzko spolupracuje s cieľom minimalizovať vplyv na starostlivosť a liečbu pacientov.

ANSM súčasne oznámila, že pri prerušení liečby je riziko pre zdravie pacienta nepravdepodobné, nakoľko liečba alergénovou imunoterapiou je stredne až dlhodobá  a ochorenie modifikujúca.

V záujme transparentnosti Stallergenes súčasne informuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí predpisujú jej prípravky vo všetkých dotknutých krajinách.

O  SPOLOČNOSTI STALLERGENES GREER PLC

Spoločnosť Stallergenes Greer plc so sídlom v Londýne (UK) je celosvetovou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na diagnostiku a liečbu alergií vývojom a predajom produktov na alergénovú imunoterapiu a na služby. Stallergenes Greer plc je materskou spoločnosťou GREER Laboratories, Inc. (s registráciou v USA) a Stallergenes S.A.S. (s registráciou vo Francúzsku).

Obchodné informácie:

Meno: Stallergenes Greer

ISIN ( (International Securities Identification Number – medzinárodné identifikačné číslo akcií): GB00BZ21RF93 1 – Ticker (burzový symbol): STAGR

ICB (Industry Classification Benchmark – priemyslové klasifikačné referenčné údaje): 4577

Trh: Euronext Paris regulovaný trh

Tento dokument (vrátane informácií uvedených v odkazoch v tomto dokumente), ústne správy a iné informácie publikované spoločnosťou obsahujú správy, že sú, alebo môžu byť výhľadové s ohľadom na finančnú situáciu a/alebo výsledky hospodárenia a obchodov spoločnosti. Tieto správy môžu byť identifikované použitím výhľadovej terminológie ako „veríme“, „očakáva sa“, „projektuje sa“, „predpokladá sa“, „predvídame“, „malo by sa“, „plánujeme“, „môže byť“ alebo negáciou niektorých týchto výrazov alebo ich rôznymi variáciami alebo porovnateľnou terminológiou, ktorá indikuje očakávanie alebo vieru v budúce udalosti.

Tieto výhľadové správy zahŕňajú riziká a neistoty, pretože sú závislé na okolnostiach, ktoré nastanú v budúcnosti a vzťahujú sa k udalostiam v budúcnosti. Bez toho, že by sme vyčerpali všetky možnosti, takéto faktory zahŕňajú ekonomické a obchodné podmienky vrátane právnych a výrobkových hodnotiacich položiek, kolísaní mien a požiadavkov a zmien v konkurenčných faktoroch. Tieto a ďalšie faktory sú detailne popísané v našich prospektoch zostavených spoločnosťou Úrad pre finančné trhy vo Francúzsku dňa 3. septembra 2015. Skutočné výsledky sa v dôsledku rôznych faktorov môžu líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadových správach. Správy sú chránené, ako je požadované platnými právnymi predpismi, ani spoločnosť, ani iná osoba nedisponuje žiadnou povinnosťou aktualizovať tieto výhľadové stanoviská, alebo informovať akékoľvek osoby o takýchto aktualizáciách.

_____________________________________________________________

KONTAKTY:

Vzťahy s investormi a analytikmi

Peter Bühler

Finančný riaditeľ

Tel.: +33 1 55 59 23 22

E-mail: investorrelations@aresallergyco.com

Vzťahy s tlačou

Lise Lemonnier

Riaditeľka pre verejné záležitosti a komunikáciu

Tel.: + 33 1 55 59 20 96

E-mail: llemonnier@stallergenes.com

Agentúra pre kontakt s médiami

Brunswick Group

Robin Wrench / Agnes Catineau

Tel: +44 (0) 20 7404 5959

+33 (0)  6 19 17 16 67

Email: stallergenesgreer@brunswickgroup.com


 

Mimoriadne oznamy ŠÚKL

http://www.e-vuc.sk/mimoriadne-oznamy-sukl.html