Alergická reakcia

Alergickou reakciou sa označuje neželaná odpoveď imunitného systému na alergén. Následkom reakcie imunitného systému býva menšie, alebo väčšie poškodenie tkaniva, alebo celého organizmu. Práve preto, že dochádza k poškodeniu organizmu, nie je dobré brať alergiu na ľahkú váhu. Alergia nie je „len niekoľko kýchnutí na jar, ktoré prejdú“. Následky alergickej reakcie zanechávajú v organizme stopy. Neliečená alergia môže časom zhoršovať zdravie a vyvolávať rozvoj iných vážnych ochorení – často astmu, alergiu na potraviny, či celkové oslabenie imunity.

Alergické reakcie môžu prebiehať rôzne. Rozoznávame 4 druhy alergických reakcií. Nie je potrebné v tejto problematike sa vyznať, uvádzame to len na ilustráciu, že alergia sa niekedy môže objaviť už o niekoľko sekúnd po styku s alergénom, inokedy až o niekoľko dní.

  • I. typ reakcie. Je to včasná reakcia sprostredkovaná imunoglobulínom triedy IgE. Nástup reakcie býva do 20 minút. V prípade ťažkej reakcie môžu prvé prejavy začať už desiatky sekúnd po kontakte s alergénom. Príznaky tohto druhu reakcie pominú až potom, čo sa alergén odstráni z organizmu. Tento typ alergickej reakcie je najčastejší. Spôsobujú ho predovšetkým alergény, ktoré sa do tela dostanú vdýchnutím, jedlom, alebo injekciou. Výsledkom reakcie I. typu je zápal cieľového tkaniva, ktorý sa môže navonok „viditeľne“ prejaviť najčastejšie, ako opuch, začervenanie, nádcha, svrbenie.
  • II. typ reakcie. Reakcia je sprostredkovaná protilátkami IgG a IgM. Reakcia býva rýchla a výsledkom je poškodenie bunkovej menbrány, preto sa nazýva cytotoxickou reakciou. Tento druh reakcií je v súčasnosti zriedkavý. Vyskytoval sa v minulosti pri nevhodnej transfúzii krvi.
  • III. typ reakcie. Imunokomplexová reakcia. Reakcia je sprostredkovaná protilátkami IgG a IgM. Tomuto typu reakcie predchádzajú infekcie, opakovaný kontakt s alergénom, problémy s autoimunitou, niektoré druhy rakoviny. Ide o poruchu funkcie imunity, pri ktorej nie sú z organizmu odstraňované „zvyšky boja imunitného systému s ochorením“, čiže komplexy antigén-protilátka. Tieto sa usadzujú v rozličných tkanivách a neskôr sú opakovane napadnuté imunitným systémom. Cieľovým tkanivom môže byť koža, cievy, obličky, aj krv. Prejavom potom môže byť horúčka, zápal ciev, obličiek, artritída. Poškodenie tkaniva môže nastať aj po niekoľkých mesiacoch, preto je vhodné liečiť všetky chronické choroby včas a vyhýbať sa kontaktu s alergénmi.
  • IV. typ reakcie. Reakcia je sprostredkovaná bunkami na rozdiel od predchádzajúcich typov. Táto reakcia nikdy nie je okamžitá, nastupuje až po dvoch, alebo troch dňoch. Preto sa často nazýva aj oneskorenou reakciou. Postihnutá býva najčastejšie koža – častým spúšťačom bývajú práve kontaktné alergény, napríklad v kozmetike, alebo lieky. Kožná reakcia môže trvať niekoľko dní a vymizne až po odstránení kontaktu s alergénom.

Pri alergických ochoreniach je dôležitým pojmom:

Atopia

Atopia je schopnosť imunitnej precitlivenosti sprostredkovaná imunoglobulínom triedy IgE. Dá sa odhaliť kožným testom. Atopia sama o sebe nie je alergiou, je však vlohou. Ak sa u atopického človeka pridružia aj ďalšie faktory, môže sa precitlivelosť rozvinúť do alergie. Alergia je teda prejavom atopie. Ak teda niekto je atopik, nemusí ešte mať aj alergické prejavy.

Alergická reakcia sprostredkovaná IgE (teda I. typ reakcie) má dve fázy.

Včasná fáza sa prejavuje takmer okamžitým nástupom príznakov po kontakte s alergénom u citlivého človeka. Reakcia nastupuje po niekoľkých minútach.

Neskorá fáza reakcie môže nastúpiť až po niekoľkých hodinách. Preto v prípade vážnej alergickej reakcie treba vyhľadať lekára aj keď ťažkosti po podaní liekov zdanlivo pominuli. O niekoľko hodím (6 až 12) sa môže spustiť oneskorená reakcia. Typickým príkladom sú astmatické ťažkosti v peľovej sezóne.