Test kontroly astmy – dotazník 1

Otázka 1: Koľko času Vám v priebehu posledných 4 týždňov vaša astma bránila pri vykonávaní činností v práci alebo doma?

všetok čas
väčšinu času
určitý čas
krátky čas
žiadny čas

Otázka 2: Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov mali pocit sťaženého dýchania?

viac ako 1-krát denne
raz za deň
3 až 6-krát za týždeň
1 alebo 2-krát za týždeň
vôbec

Otázka 3: Ako často ste sa v priebehu posledných 4 týždňov zobudili v noci, alebo ráno na príznaky Vašej astmy (pískanie na prieduškách, kašeľ, sťažené dýchanie, tlak alebo bolesť na hrudníku)?

4 alebo viac noci za týždeň
2 až 3 noci za týždeň
1-krát za tyždeň
1 alebo 2-krát
vôbec nie

Otázka 4: Ako často ste použili Váš záchranný liek (napr. salbutamol) v priebehu posledných 4 týždňov?

3 alebo viackrát za deň
1 alebo 2-krát za deň
2 alebo 3-krát za týždeň
1-krát za týždeň alebo menej
vôbec nie

Otázka 5: Ako by ste hodnotili kontrolu Vašej astmy v priebehu posledných 4 týždňov?

úplne bez kontroly
zle (slabo) kontrolovaná
čiastočne kontrolovaná
dobre kontrolovaná
úplne kontrolovaná