Niox – referenčné hodnoty

Zistenie normálnej hodnoty (ppb) v 4. krokoch.

Tabuľka ukazuje výsledné referenčné hodnoty NIOX pre nefajčiarov:

Niox - referenčné hodnoty pre nefajčiarov

Ďalšia tabuľka ukazuje výsledné referenčné hodnoty NIOX pre fajčiarov:

Niox - referenčné hodnoty pre fajčiarov