Podrobnosti o teste NIOX

Prečo je testovanie vydychovaného NO dôležité?

Testovanie vydychovaného NO znamená pre ľudí s astmou lepšiu možnosť na dosiahnutie najlepšej možnej liečby.

Rozhodnutie o liečení pacienta a type liečby bolo donedávna založené na symptómoch a jednoduchých testoch, ktoré len čiastočne poskytovali obraz o ochorení. Výsledkom toho bolo, že ľudia ktorí liečbu potrebovali ju nedostali alebo ju nemali správnu. Dôležitá je schopnosť testu ukázať, ktorí pacienti budú alebo nebudú mať úžitok pri liečbe kortikosteroidmi.

Testovanie zápalu nikdy nebolo uskutočniteľné až do objavu NO a jeho spojitosti so zápalom. Predtým mohli lekári na testovanie zápalu použiť spôsoby, ktoré boli veľmi nepohodlné, nepraktické a pomalé.

Čo je vydychovaný NO?

NO je chemický vzorec oxidu dusnatého, plynu, ktorý je produkovaný bunkami nachádzajúcimi sa vo vnútornej stene dýchacích ciest. Pri zápale dýchacích ciest bunky produkujú viac NO ako pri normálnom stave.

Množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu ukazuje stupeň zápalu v pľúcach. Inými slovami, vysoká hladina NO znamená prítomnosť zápalu.

Ako funguje NO test?

Analýza NO je veľmi vzrušujúca, pretože dokáže dobre predpovedať aký liečebný postup bude pacientovi najlepšie vyhovovať. Vydychovaný NO úzko súvisí s typom astmy zapríčinenej alergénmi.

Analýza vydychovaného NO je tiež veľmi presná a citlivá. Dokáže zistiť zápal aj keď nie sú prítomné žiadne symptómy. Tiež dokáže snímať zmeny stupňa zápalu bezprostredne po vystavení alergénom. To nedokáže žiaden iný test.

Znamená to aj, že doktor môže veľmi rýchlo nastaviť pacienta na kortikosteroidy ak sú hladiny vydychovaného NO vysoké alebo prispôsobiť liečbu pri zmenách hladín. Doktor dokáže týmto spôsobom monitorovať ako u pacienta zaberá liečba počas istého obdobia.

Ako sa analyzujú hladiny NO?

Spoločnosť Aerocrine navrhuje a vyvíja prístroje na meranie vydychovaného NO a prístroj, ktorý bol vyvinutý na klinické použitie sa nazýva NIOX MINO. Aerocrine pracuje s najlepšími doktormi, zaoberajúcimi sa astmou, po celom svete na vytvorení medzinárodných smerníc na meranie vydychovaného NO. Na základe rozsiahlych odborných znalostí nie je prekvapením, že produkty Aerocrine sú považované za zlatý štandard pri analýze vydychovaného NO.

Môžu byť testované aj deti?

NIOX MINO je taký jednoduchý na používanie, že deti v školskom veku (a niekedy aj mladšie) dokážu zvládnuť jednoduchý postup.

Je testovanie vydychovaného NO bežné?

Test vydychovaného NO nie je dostupný vo všetkých nemocniciach, ambulanciách, ale veľa lekárov môže poskytnúť kontakt na špecializované pracovisko.

Aj keď je testovanie vydychovaného NO relatívne novou metódou, veľa rozsiahlych výskumov prišlo k záveru, že test vydychovaného NO je veľmi užitočným nástrojom pri manažmente astmy.