Ponúkame

Nový NIOX MINO - Na kontrolu zápalu dýchacích ciest

Podľa toho, či výsledkom testu je vysoká, alebo nízka hladina NO, vieme vyhodnotiť výsledky.

 • Vysoká hladina NO: môže sa jednať o zápal, liečba kortikosteroidmi môže pomôcť zmenšiť napuchnutie a utíšiť symptómy astmy.
 • Normálna hladina NO: naznačuje, že v prípade ak má pacient symptómy, nemusia mať pôvod v zápale. Ak pacient užíva kortikosteroidy, normálna hladina znamená, že pacient je nastavený na liečbu dobre. Avšak ak sú symptómy stále prítomné, lekár môže zvážiť diagnózu, pretože sa v konečnom dôsledku nemusí jednať o astmu.
 • Zvýšenie hladiny NO: môže znamenať náznak nastupujúceho astmatického záchvatu alebo že kortikosteroidová medikácia nebola užitá správne.
 • Zníženie hladiny NO: potvrdzuje, že liečba je efektívna.

Faktory ovplyvňujúce hladiny vydychovaného NO

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu u pacienta ovplyvniť hladiny vydychovaného NO. Pri vyšetrení NO sa musia brať do úvahy a to v týchto prípadoch:

 • Hladiny NO sú nižšie pri zúžení priedušiek, takže merania, ktoré spôsobujú zníženie prietoku vzduchu, by mali byť vykonané až po FENO meraní. Ak sa tieto merania vykonávajú skôr, treba počkať aspoň hodinu a až potom merať FENO.
 • Namáhavé cvičenie môže mierne znížiť hladinu vydychovaného NO. Pred meraním FENO je dobré hodinu necvičiť.
 • Fajčenie znižuje hladinu vydychovaného NO. U fajčiarov sú zvýšené hodnoty FENO znamením pretrvávajúceho eozinofilného zápalu. Avšak aj pri normálnych hodnotách je interpretácia výsledkov fajčiara zložitá a mala by sa brať veľmi opatrne.
 • Meranie FENO môže byť ovplyvnené jedlom a nápojmi užitými pred meraním. Najvýraznejší vplyv majú jedlá s vysokým obsahom dusičnanov. V niektorých prípadoch je nárast hodnôt NO po dvoch hodinách po jedle bohatom na dusičnany až 90%. Príkladom jedla s vysokým obsahom dusičnanov je špenát, hlávkový šalát, klobása a konzervované alebo údené mäso. Nápoje môžu tiež ovplyvniť meranie, ale v menšom rozsahu. Pacient by mal dať lekárovi pred meraním vedieť o požitej strave a nápojoch. Meranie FENO by sa malo vykonať po viac ako dvoch hodinách po jedle alebo užití nápoja.
 • Protizápalové lieky, predovšetkým inhalované steroidy, zapríčiňujú zníženie hodnôt FENO behom 24 až 48 hodín.

Funkčné vyšetrenia pľúc

 1. Spirometria:  základné vyšetrenie kde sa zistí kapacita pľúc v litroch a prípadné zúženie priedušiek – typické pre astmu a chronickú obštrukčnú chorobu pľúc -hlavne u fajčiarov.
 2. Bronchodilatačný test: zistí či je možné dosiahnuť rozšírenie zúžených priedušiek prostredníctvom liečby.
 3. Brochokonstrikčný test: prostredníctvom vdychovania látky ktorá podráždi hladké svalsvo pridušiek zistíme či je zmnožené, čo je typické pre astmu.
 4. Rhinomanometria: prostredníctvom aplikácie látok do nosa zistíme či na ne sliznica nosa reaguje zúžením

Technické vybavenie ambulancie  viac info>>