Umenie lieči

Arteterapia ako liečebná metóda

Umenie dokáže ľudí zušľachtiť, dokáže i liečiť.

Alergické ochorenia sú v dnešných časoch na vzostupe. U každého štvrtého pacienta, ktorý trpí na alergickú nádchu – vznikne astma. Vstupné rizikové faktory pre tento vývoj sú mnohopočetné. Veľmi významným článkom vo vývoji astmy je samotná psychika pacienta, pričom dnešná rýchla a neistá doba významnou mierou negatívne vplýva na tento nepriaznivý vývoj ( chronický stres, neharmonický rodinný stav, citová rozkolísanosť a iné).  Ukazuje sa že úzka, tímová spolupráca alergológa a psychológa je pri liečbe takýchto pacientov mimoriadne prínosná.

Zaoberať sa však vplyvmi komplikovaných vzťahov či konfliktných situácií na priebeh vašej astmy alebo alergie nemusí byť vždy jednoduché. Cesta hľadania odpovede na otázku ako duševný stav pôsobí a prejavuje sa v ochorení môže byť často kľukatá. Preto sme v našej ambulancii pristúpili k prepojeniu dvoch odborov: psychológie a medicíny.
Návrat k celistvému pohľadu na človeka je nevyhnutný. Psychosomatika je odvodená od dvoch slov, od slova „psyche“, čo znamená duševno – naša životná situácia, spôsob ako na rôzne situácie reagujeme, a od slova „soma“, čo znamená telo. Alergia a astma sú ochorenia, ktoré je možné liečiť týmto, tj. celistvým prístupom.

Za mimoriadne vhodný prostriedok liečby považujeme arteterapiu. Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú  činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky.

Neurológovia dnes dokážu zachytiť prístrojmi, ako a kde náš mozog vníma farby a ako tento proces vplýva na naše prežívanie, a teda aj na naše ochorenie, či proces liečby. Arteterapia sprotredkúva ľuďom cez výtvarnú tvorbu, teda cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje city i problémy, ponúka priestor pre pochopenie svojho ochorenia. To, čo je slovami ťažko vyjadriteľné, pomocou výtvarnej metafory nájde adekvátny tvar a dá sa potom lepšie uchopiť a spracovať. Výtvarný prejav človeka dokáže prezradiť, čo ho trápi.

Ak máte pocit, že vy či vaše dieťa potrebujete uvoľniť napätie a stres, ktorý sa v nás hromadí vplyvom náročného životného štýlu, že chcete porozumieť svojmu ochoreniu v širšom kontexte, neváhajte. Umenie skutočne lieči.


Arteterapeuticko – meditačný workshop, august 2014

V dňoch 28. – 31. augusta 2014 sa konal prvý arteterapeuticko – meditačný workshop, ktorý je vhodný aj pre pacientov so psychosomatickým chorením akým alergia či astma bezpochyby je. Na ukážku uvádzame zopár fotografií, aby ste si vedeli predstaviť, čo na workshope robíme, čím sa zaoberáme.
Neváhajte a prihláste sa na najbližší workshop, ktorý budeme realizovať 31.10. – 2.11. 2014. Tešíme sa na vás.

Prostredníctvom presne mierených aktivít, dokážeme prísť na to, prečo je pre nás hlboký nádych niekedy tak náročný.

Prostredníctvom presne mierených aktivít, dokážeme prísť na to, prečo je pre nás hlboký nádych niekedy tak náročný.

Stvárnenie toho, čo nás zviera. Možno nájdeme odpovede, prečo často lapáme po dychu.

Stvárnenie toho, čo nás zviera. Možno nájdeme odpovede, prečo často lapáme po dychu.

Spoločná kresba odhaľuje spôsoby fungovania aj v našom súkromí.

Spoločná kresba odhaľuje spôsoby fungovania aj v našom súkromí.

Využívame aj koláž – (nielen) ako nástroj hlbokej sebareflexie.

Využívame aj koláž – (nielen) ako nástroj hlbokej sebareflexie.

Aktivity zamerané na rodinné vzťahy odhaľujú množstvo príčin našich somatických ochorení.

Aktivity zamerané na rodinné vzťahy odhaľujú množstvo príčin našich somatických ochorení.

Meditácia v spojení s imagináciou podnecujú, okrem iného, aj tvorivý potenciál.

Meditácia v spojení s imagináciou podnecujú, okrem iného, aj tvorivý potenciál.

Meditácia - Banský Studenec

Meditácia – Banský Studenec