DÔLEŽITÉ VEDIEŤ/ prečítajte si

Pred vstupným vyšetrením je nutné doniesť:

 • výmenný  lístok od odosielajúceho lekára s uvedením(popisom) problému, od 1.1.2017 nie je možné
  pacienta bez výmenného lístka (s dátumom vydania pred návštevou u nás)
  vyšetriť, jedine za plnú úhradu všetkých realizovaných výkonov !
 • zdravotnú kartu od obvodnej lekárky  alebo správu s popisom doterajších ochorení a liečbe,
 • ak Vám boli robené  akékoľvek vyšetrenia je potrebné priniesť nálezy, ako  aj  najnovšie výsledky krvi,
 • ak ste boli v evidencií u iného alergológa, je potrebné zabezpečiť si od neho výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 • ak užívate lieky na alergiu (antihistaminíka) je potrebné 5 dní pred vyšetrením ich vysadiť kvôli kožným testom
 • dôležité je byť zdravý, bez užívania antibiotík.

Príprava pred kontrolou

 • akúkoľvek zmenu zdravotného stavu podložiť lekárskou správou (liečba antibiotikami, zmena liečby, v prípade hospitalizácie správu o prepustení)
 • každú zmenu údajov (zmena zdravotnej poisťovne, bydliska, či kontaktných údajov) je potrebné hlásiť pri návšteve sestre!

Alergénová liečba vakcínami

 • pri chorobe sa injekcie nepodávajú! Je potrebné telefonicky, mailom alebo osobne nahlásiť danú skutočnosť,
 • pravidelne užívať antihistaminiká,
 • pacient nesmie svojvoľne prerušiť liečbu z akýchkoľvek dôvodov bez konzultácie lekára (ohrozujete si svoju bezpečnosť),
 • po každej injekcií sa čaká 30 minút v čakárni lekára,
 • v prípade , ak pacient užíva lieky na srdce a krvný tlak, je povinný túto skutočnosť nahlásiť!!!

Inštrukcie prípravy dieťaťa pred odberom krvi

 • dieťa je potrebné pripraviť psychicky(oboznámiť ho s výkonom vopred),
 • ak je dieťa pred  plánovaným odberom choré, berie ATB liečbu, je potrebné prísť na odber minimálne 14 dní po dobratí liečby, vhodné je zavolať si vopred a dohodnúť sa,
 • dostatočne dieťa zavodniť tekutinami,