Zvýhodnené Balíčky

platný od 1. 4. 2015
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Segnerova 2,
841 04 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837

prevádzka: Imunologická a alergologická ambulancia, Poliklinika Tehelná 26, 831 03 Bratislava


C.) NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY POSKYTOVATEĽA NEUHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*
*účtované klientom, ktorým boli nižšie uvedené nadštandardné služby poskytnuté
na základe ich vlastnej písomnej žiadosti
Balík nadštandardných služieb
(všetky služby v bode C)
bez úhrady alebo s % zľavou)
100,-eur / rok Nový
70,-eur / rok Verný
50,-eur / rok Light

150,-eur / rok Rodina1(dieťa)
225,-eur / rok Rodina 2(deti)

110,-eur/ rok Verný+ 2 x NIOX
90,-eur / rok Verný +1x NIOX
115,-eur/ rok Nový + 1x NIOX
130,-eur/rok Nový + 2x NIOX